Deze Blogs leren je alles over motivatie
 Motivatie.

Bij motivatie is één ding heel duidelijk en dat is dat motivatie iets is dat van binnenuit moet komen.  Je kan mensen motiveren om iets te doen of te bereiken maar als de drang om te slagen en vol te houden niet groot genoeg is zal het resultaat navenant zijn.  Voor mij is motivatie het brandend verlangen om iets te behalen, bereiken, bekomen of verwezenlijken wat van mezelf is. Veel van mijn klanten hebben motivatie nodig om nu als voorbeel te nemen een tussendoortje te eten. Vrouwen denken meestal minder eten is beter. 
 
 

Motivatie : Wat is motivatie? 

Als we er het woordenboek op naslaan zijn er diverse verklaringen voor motivatie.  Duidelijk is wel dat het een individueel item is wat te vertalen is naar een drift, beweegredenen, innerlijkje drijfveer, motief, stimulans, reden om iets te bereiken.
Het dagelijks leven zet mensen aan om in zekere mate gemotiveerd te zijn, zoals leren, presteren, werken en sociaal gedrag hangt voor een belangrijk deel af van de motivatie en het resultaat dat we hierin bereiken. 
Omdat motivatie met alles dat een mens tot handelen beweegt te maken heeft, is het een complex onderwerp waarover vele verschillende theorieën en perspectieven geformuleerd zijn.
Voor mij is motivatie de wil om iets wat je echt wil, ook te gaan verwezenlijken.  Het is een onmeetbare drang, een brandend verlangen naar het vooropgestelde.
 

Motivatie : Welke soorten motivatie?

Er zijn twee verschillende soorten van motivatie in het algemeen die echter wel een rechtstreekse invloed op mekaar hebben en dus eigenlijk onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn.
  1. De eerste vorm van motivatie is de intrinsieke motivatie.  Deze motivatie ontstaat binnen in jezelf.  Jij alleen bent verantwoordelijk voor deze motivatie omdat je iets wil bereiken, bekomen, vermijden waar je in gelooft.  Iemand die bijvoorbeeld een alcoholverslaving heeft en die niet 100% zelf gemotiveerd is om er van af te raken, zal zo goed als nooit slagen.  De drang moet onuitputtelijk zijn en de waarom zeer duidelijk.  Dit is bijvoorbeeld hetzelfde bij rokers.  Als de super motivatie er niet is en het eindresultaat niet gedefinieerd, zal het zeer moeilijk worden.  Hetzelfde is voor mijn item het geval.  Er zijn zoveel excuses om NIET voorgoed slank te zijn waarvan ik wel een hele boekenkast vol kan schrijven, van zij die slagen is het groepje beperkter.  En waarom want het geeft je zoveel gezondheidsvoordelen dat ik eigenlijk   niet goed begrijp waarom vrouwen als wij het niet doen.  Vaak heb ik de indruk dat het na een bepaalde leeftijd niet meer hoeft voor velen.  Ik vind dit heel jammer.  Ik start in mijn traject met vrouwen die echt resultaat willen dan ook met het begin en voor mij zijn dat de gezonde tussendoortjes.  
2. Bij extrinsieke motivatie spelen invloeden van buitenaf een zeer belangrijke rol.  Dit kan voor jezelf zijn door bijvoorbeeld een opleiding te volgen      om op te klimmen op de bedrijfsladder en zo een deur te openen voor een hoger salaris.  Extrinsieke motivatie kan ook de spiegel zijn van                iemand d  ie bereikt heeft wat jij wil bereiken.  Reclame speelt ook geen onbelangrijke rol in het bepalen van de mate van extrinsieke motivatie.
 
Samenvattend kunnen we stellen dat intrinsieke motivatie vooral uit jezelf komt en omdat het resultaat voor jezelf is.  Gezond evenwichtig eten om voorgoed slank te zijn is een interne prikkel omdat je de gezondheidsvoordelen van een gezond gewicht onder ogen ziet.
Op mijn website kan je omtrent het genoemde van voorgoed slank te zijn en volledig uitgeschreven en toepasbaar plan vinden gebaseerd op mijn 10 jaar lange zoektocht :
 
 
Extrinsieke motivatie zet je aan om iets te doen waar een beloning of een resultaat tegenover staat bijvoorbeeld een cursus volgen om een gesprek te bekomen voor een salarisverhoging.
Welke soorten motivatie je kan gaan gebruiken om je doelen te bereiken zien we in dit volgende hoofdstuk.
 

Motivatie : 7 soorten motivatie voor jou! 

  • Vooreerst de intrinsieke motivatie waardoor mensen de motivatie uit zichzelf halen door gevoelens en de beloningen die daarop volgt.  Zoals gezegd het brandend verlangen voor zichzelf.  Iemand die overgewicht heeft is 100% zeker zichzelf weer in vorm te brengen omdat deze een halve marathon wil gaan lopen.  Mensen die heel hard werken om iets te verwezenlijken zijn trots op hun realisatie.  Zij zullen het niet doen wat tegenover de realisatie staat. Wanneer we spreken over intrinsieke motivatie zien we het resultaat als de overwinning, de cijfertjes op de weegschaal zijn vaak de spiegel van je zelfvertrouwen.
  • Ten tweede de extrinsieke motivatie waardoor mensen de motivatie vinden buiten zichzelf of beter gezegd wat tegenover de prestatie staat.  Ze komen uit de beloning die wordt gegeven door andere mensen of externe factoren.  Nemen dan terug de persoon uit het eerste voorbeeld die niet voorgoed slank wil zijn uit eigen motivatie maar om bijvoorbeeld beter in de markt te liggen bij het zoeken naar een partner of omdat deze persoon er een prijs voor ontvangt.   Motivatie kan je niet netjes inpakken en onder een bepaalde noemer zetten.  De meeste mensen doen zaken om diverse dingen.  Een voorbeeld kan zijn dat je een bepaald beroep graag doet en daarvoor een diploma wil halen om het uit te oefenen maar door het uit te oefenen staat er ook een aardig salaris tegenover.  Hier komen beide vormen van motivatie mekaar dus tegen. De 5 soorten die we hierbij nog gaan bespreken kunnen vanuit beide richtingen komen.  De twee echte soorten van motivatie hebben we net gezien.
  • Competentie motivatie.  Mensen willen iets leren omdat ze zich aangetrokken voelen om een bepaalde zaak te kennen en te weten.  Deze mensen zijn minder geïnteresseerd in het eindproduct maar meer in de kennis dat hun traject hen oplevert.  Deze motivatie herken je best bij mensen die eigenlijk hun leven lang blijven studeren en van de ene opleiding, cursus naar de andere huppelen.  Deze mensen gaan dus terug naar school om nieuwe dingen te leren of om zich te verdiepen in een materie die interesse wekt.  Iemand die gezond wil eten zal ongezonde en bewerkte voeding vermijden waardoor kooklessen met gezonde voeding in de kijker komen en dergelijke personen hierdoor geïnteresseerd zijn.  Zij zullen gezonde recepten willen leren maken.     
  • Ten vierde komen we de sociale motivatie tegen.  Mensen willen mensen leren kennen en met andere mensen omgaan.  Veel mensen functioneren veel beter in groep dan alleen.   Daarom is sociale motivatie het verlangen om met andere mensen te connecteren, zich geaccepteerd voelen en tot een groep te behoren.  Dit kan een grote of kleine groep zijn.  Een herkenbaar voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een liefdadigheidswerker die in contact wil komen met mensen die het even wat moeilijker hebben en die hen terug op weg wil helpen.  Door je aan te sluiten bij een groep mensen die vergelijkbare doelen hebben zie ze willen bereiken, kan je zelf gemotiveerd blijven en vooruitgaan.  Vergeet niet dat de mens van oorsprong eigenlijk een kuddedier is.  Ben jij ook zo of wil je ook meer weten over de interesse van zovele vrouwen als jij en je goed voelen, kom dan alvast in mijn facebookgroep :
 

 
  • Ten vijfde ontmoeten we de verwachtingsmotivatie waardoor een persoon gedreven wordt op hetgeen hij als resultaat verwacht.  De keuzes die we hier maken zijn bepaald door het einddoel.  Deze mensen zijn minder bezorgd over het traject dan over het einddoel.   Bij mensen die 10 kilo willen afslanken staat dat resultaat voorop en niet het traject dat ze dienen te volgen.   Bij deze personen is het echter gevaarlijk dat als de resultaten er niet snel genoeg komen, deze ontmoedigd raakt en het opgeeft.
  • Prestatiemotivatie is een zesde pijler die we in de kijker willen zetten.  Dit is meestal de wens om doelen te bereiken die top van de top zijn.  De beste in het vak, wereldkampioenen eigenlijk.  De keerzijde van hun medaille kan faalangst zijn waardoor ze eronder door gaan.  Een persoon met dergelijke motivatie wil altijd de beste zijn in wat hij doet.   Het is een soort motivatie dat mensen gebruiken om door middel van trainingen nieuwe vaardigheden te verwerven.   De prestaties moeten er komen anders kunnen er rare wendingen komen.  Vaak zien we bij mensen die niet slagen in dit opzet, vals spelen, ander gedrag vertonen om die uitmuntendheid toch te bereiken.  Zij zullen voor alles een smoesje klaar hebben als ze niet slagen in hetgeen vooropgesteld is.  In mijn sector noem ik het altijd excusitisch, mensen die voor alles en nog wat excuses gaan verzinnen voor hun niet slagen.  In één ruk van A naar B gaat ook niet daarom is het in mijn vakgebied verstandig om tussenstapjes te nemen.
  • Als laatste spreken we over stimuleringsmotivatie omdat iedereen graag een schouderklopje krijgt of een beloning voor goed werk.  Hier is een tastbare beloning het resultaat van al je inspanning of wat het voor je oplevert.  Een carrière nastreven die goed betaalt of een cheat maaltijd als je je aan je dieet houdt als beloning is altijd een leuk gegeven.
 

Motivatie : Tot slot! 

Ik wil in dit slotwoord komen tot het vakgebied waar ikzelf actief in ben.   Motivatie en je goed voelen is een essentiële combinatie.  Wie wil zich nu niet goed voelen.  Dit kan door wat kilootjes minder maar evenzeer door je eetpatroon aan te passen waardoor je meer energie krijgt of wat beweging om je vitaler te voeler.  Omtrent beweging heb ik ook een zeer leerrijke omgeving en daarvoor ga je best naar :
Voorgoedslank.be/beweging
 
Weten is echter niet genoeg want je moet ook alles kunnen overbrengen op de mensen die op je diensten beroep doen.  Ikzelf probeer altijd de nadruk te leggen op duidelijke en eenvoudige informatie.   Iets wat je trouwens ook kan terugvinden in mijn plan.  
Nieuwsgierig? ( klik op de afbeelding )👇👇
 
 
Ik leg gewoonlijk de focus op doen in plaats van denken.  Regelmatig contact met mijn klanten, persoonlijke begeleiding en kleine praktische tips zijn hierbij sleutelbegrippen.
Elke inspanning en elk resultaat moet gevierd worden.  Is het nu online of live als het kan, no problem, maar iedereen geniet graag die erkenning.
Duidelijk zijn maar soms ook een beetje stout want uiteindelijk is het de klant die kiest voor het te behalen resultaat en ja, ik ben gedreven en slaag graag in mijn opzet om al men klanten gelukkig te maken.
Wil jij eens graag een adviesgesprek, kijken of we een match zijn, mijn manier van coaching weten, klik op de link hieronder en ik maak graag tijd voor je vrij. Tot snel ......

Laten we connecteren